› ACLIVE POT

Aclive Pot

Bitkisel Menşelidir. Çeşitli aminoasitler, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve benzeri bitkiler için gerekli olan birçok besin maddesini içeriğinde bulundurmaktadır.

Teknik Uygulama Usulü: Açık arazilerde salma ve damlama sulama, holder sistemlerinde uygulanabilir. Açık arazilerde dikim öncesi 1 uygulama dekara 2 kg, dikim sonrası dekara 2kg olarak damlamadan uygulanır.

Yaprak Uygulaması: Bitkinin gelişim evresine göre 100 litre suya 100-250 cc arasında uygulanır.

ÖZELLİKLER

• Ürünlerimiz içerik özellikleri itibariyle tohum çimlenmesinde, çelik köklendirmede, meyve tutumunu arttırmada, çiçek ve meyve dökümünün azaltılmasında, ürünün parlak ve canlı görünmesinde, soğukta erken çiçek açmasını önlemede önemli görevler yerine getirirler.

• Sıvı ürünlerimiz bitkiye verilmesi durumunda tüm vejetasyon süresince gelişimi etkileyeceği, yapraktan veya topraktan uygulandığında bitkide fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok fonksiyonu etkilediği bilinmektedir.

Nehir Ajans