› MADENCİLİK

Selçuklar Tarım olarak; krom, perlit, zeolit, vermukulit, leonardit, bazalt, onix gibi madenlerin çıkarılması ve işletilmesini yapmaktayız.

Leonardit

Leonardit, yüksek oranda Hümik Asit, makro ve mikro besin elemenetlerini içeren tamamen doğal bir maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden doğada nadir bulunur ve kalitesi bölgesel yapı nedeniyle farklılıklar gösterir. İçerdiği yüksek orandaki Hümik Asitler nedeniyle toprakların fiziksel ve biyolojik yapılarının düzenlenmesinde etkin rol oynar. Leonarditin bir maden olarak tanınması ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması oldukça yenidir. Buna rağmen, şimdiden bazı ülkelerin maden varlıkları listelerinde ve üretim tablolarında ayrı bir maden türü olarak Endüstriyel Hammaddeler grubu altında yer almaktadır.

Yüksek kalitede bir Leonarditte hümik Asit içeriği, organik madde miktarı, pH değeri, C/N oranı, özgül ağırlık ve bazik solüsyonda yüksek çözünürlük derecesi önemli parametrelerdir. Metamorfiz ve hümifikasyon şiddetine bağlı olarak toplam hümik Asit içeriği % 50- 85 arasında değişir. Leonardit % 25- 40 oranında nem içermektedir, pH değeri 3-5 ve yoğunluğu 0,75- 0,85 gr/cm3 arsındadır. 14 Kurutularak nemi % 15- 20 seviyelerine düşürülür. Leonarditin 0- 3 mm boyutlarında öğütülmüş olarak kullanımı önerilmektedir.

Zeolit

Madencilik faaliyetlerimizden olan Zeolit ve Klinoptilolit madeni birçok pazar alanında yer bulmaktadır. Zeolitlerimiz, alüminyum ve silisyum tabakalarından oluşmakta olup; tarım sektörü, sağlık sektörü ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Firma olarak zeolitin birçok çeşidini çıkarmakta olup, önder firmalara tedarik ve pazarlama hizmeti getirmekteyiz.

Vermikülit

Firmamızın üretim ve faaliyet alanındadır. Tedarik ve pazarlama faaliyeti olarak hizmet görmekteyiz. Vermikülit mikanın dönüşümü neticesinde magnezyum, alüminyum ve silikat minerallerinden oluşmaktadır. Tarım sanayine yönelik hizmet vermekteyiz.

Oniks Taşı

Hediyelik eşyaya yönelik tedarik ve pazarlama yapmaktayız. Kuvars grubundan bir taş çeşididir. Pazarlama faaliyetimiz devam etmektedir.

Kuvars

Hediyelik eşyaya yönelik tedarik ve pazarlama faaliyeti yapmaktayız. Kuvars taşlarımız silisyum dioksitten oluşan mineral grubuna giren bir taş çeşididir.

Ametist

Hediyelik eşya sektörüne yönelik çeşitli renkte ve çapta tedarik ve pazarlama faaliyeti yapmaktayız.

Perlit

Ham tüvenen şekilde pazarlamasını yapmaktayız. Tarım sanayine yönelik hizmet vermekteyiz.

Ponza

Ham tüvenen şekilde pazarlamasını yapmaktayız. Tarım sanayine yönelik hizmet vermekteyiz.

Nehir Ajans