› ACLIVE

Aclive

Bitkisel Kökenli Sıvı Organik Gübredir. Çeşitli aminoasitlere, potasyuma ve birçok besin maddesine sahiptir. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, molibden, bor gibi mikro besin elementlerine sahip olup çeşitli doğal asitler, organik asitler eser miktarlarda elementleri barındırmaktadır.

Teknik Uygulama Usulü: Açık arazilerde salma ve damlama sulama, holder sistemlerinde uygulanabilir. Açık arazilerde dikim öncesi 1 uygulama dekara 2 kg, dikim sonrası dekara 2kg olarak uygulanır.

Yaprak Uygulaması: Bitkinin gelişim evresine göre 100 litre suya 100-250 cc arasında uygulanır.

ÖZELLİKLER

• Ürünlerimiz içerik özellikleri itibariyle tohum çimlenmesinde, çelik köklendirmede, meyve tutumunu arttırmada, çiçek ve meyve dökümünün azaltılmasında, ürünün parlak ve canlı görünmesinde, soğukta erken çiçek açmasını önlemede önemli görevler yerine getirirler.

• Sıvı ürünlerimiz bitkiye verilmesi durumunda tüm vejetasyon süresince gelişimi etkileyeceği, yapraktan veya topraktan uygulandığında bitkide fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok fonksiyonu etkilediği bilinmektedir.

Nehir Ajans