› AGROS LEONARDİT

BİYOLOJİK YARARLARI

Toprakta organik katalizör görevi görmekle beraber, toprakta birikmiş olan bitki besin maddelerini şeratlayarak bitkinin alabileceği forma dönüştürür. Bitkide mükemmel kök oluşumu ve kılcak kök gelişimini sağlar. Toprağın organik yapısını düzenleyerek sağlıklı göz ve çiçeklerden kaliteli meyve oluşumu sağlar, yaprak ve sürgün gelişimine katkı sağlar.

Agros Leonardit; özellikle fide ve fidancılıkta bitki besleme ve fidan alt yapı materyalinin iyileştirilmesi ve pazar payı yüksek, kök yapısı gelişmiş pazar payı daha yüksek ve dış ve içsel olumsuz şartlara dirençli, daha kısa sürede yetişmiş, daha kaliteli fidan üretiminde önemli görevler görmektedir.

› Bitkiye ve toprağa yüksek enerji verir kuraklığa ve dona karşı mukavemetini arttırır,
› Direnç sağlar
› Bitki enzimlerin harekete geçirir organik bir katalizör görevi görür
› Bitkinin kök solunumun oluşumunun etkinliği arttırır verimlilik artışı sağlar
› Bitki tarafından alınan mikro besin tüketimini arttırır
› Bitkinin besin alımını arttırır
› Bitki geçirgenliğini arttırır
› Bitkilerin vitamin içeriğini arttırır
› Tohum canlılığını ve çimlenmesini arttırır
› Hücre bölünmesini ve kök gelişimini hızlandırır
› Bitkilerde fotosentezi arttırır

KİMYASAL ÖZELLİKLER
› Toprağın tamponlama etkinliğini arttırır
› Bitki gelişimi için gerekli olan, organik ve mineral maddeler bakımından toprağın zenginleşmesini sağlar
› Kök bölgerede suda çözülür gübreleri korur ve gerektiğinde bitkilerin alımı için onları serbest bırakır
› Örneğin golf yeşillikleri üzerinde kuru nokraların gibi birçok toprak ile ilgili fenomeni azaltır veya ortadan kaldırır
› Bitki için gerekli olan toprak oksidasyonunun oluşumunu sağlar nem tutma özelliği vardır

FİZİKSEL FAYDALARI
› Kolayca ufalanan toprağı işlenebilirliğini arttırır
› Toprağın havalanmasını sağlar Güçlü kök sistemi oluşmasına yardımcı olur
› Bitkinin zararlılara karşı direncini arttırır
› Çim bitkilerde saz birikmesini azaltır

UYARILAR
› Uygun doz oranlarını asla alışmamalıdır! Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
› Organik düzenleyicilerde kullanım sırasında hiçbirşey yiyip içmeyiniz
› Gıda maddelerinde uzak tutunuz
› Deri göze temasından kaçınınız
› Çocuklardan uzak tutunuz
› Gübreleme esnasında eldiven ve maske kullanınız
› Bora dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır!
› Toprak analizi yaptırılarak kullanılmalıdır

DEPOLAMA KOŞULLARI
› Güneş ışı göremeyen yerde muhafaza ediniz
› Rutubetsiz ortamlarda yaklaşık oda sıçaklığında muhafaza ediniz
› Depolama esnasında üst üste 10 adetten fazla olmamalıdır
› Su ve nemden koruyunuz

KARIŞTIRILABİLİRLİK
› Taban gübrelemesinde diğer karma yapılabilir

LEONARDİT (TOPRAK DÜZENLEYİCİ)
› Organik madde %40
› Humik + Fulvik %40
› Verim artışı sağlar
› Ürünlerde erkencilik sağlar.
› Ürün kalitesini arttırır
› Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi hava almasını sağlar
› Toprağın su geçirgenliğini arttırır
› Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır
› Toprağın tüm katmanlarının sıcaklık değerlerini düzeltir
› Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur
› Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yarar yararlanmayı sağlar
› Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar
› Toprağın Ph yapısını düzenler. Toprağı nötralize eder
› Hümik asit yüksek tuzlama sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür
› Topraktaki kireç içerindeki karbondioksiti bitki tarafından alınmaya bazı mineralleri çözerek bitki tarafında alınmasına sağlar
› Hümit asit toprakta bitkinin ihtiyacı olan N,PKİMg,AL ve Fe besin maddelerini çözer, Fülvik asit ise bu besin maddelerinin başka yerlere tutunmasını engelleyerek bitkiye kazandırır
› Suda çok hızlı çözülen besin maddelerini kök bölgesinde muhafaza eder, gerektiğinde bitki arafından alınmasını sağlar
› Toprakta yıkınan nitratın ekolojk zararı vardır. Nitrat yıkınmasını minimuma indirir
› Toprağın iyon değişimi kapasitesini arttırarak bitkinin daha fazla besin maddesi alımını sağlar
› Hümik asit biyokimyasal Özelliği ile toprağın zararlı kirletici ve zehirli maddeden temizlenmesini sağlar
› Topraktaki ağır metalleriini çözülemez duruma getirerek bitki tarafından emilmesini önler
› Çözülemez hale gelen ağır metaller zamanla dibine çökmesi sonucunda toprak temizlenir
› Bitki bünyesindeki vitamin miktarının artmasını sağlar.

KULLANIM YERİ, DOZU, KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ

Nehir Ajans